Gedragscode

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Ggevensbescherming (AVG) van kracht.

De balletschool verwerkt de persoonsgegevens van de leerlingen. Het is de verantwoordelijkheid van de balletschool dit in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens te doen.

Voor de school is een Vrijstelling van toepassing (Artikel 3 Vrijstellingsbesluit):

 

De verwerking van gegevens mag alleen gebeuren voor:

- activiteiten die, gelet op de doelstelling van de balletschool gebruikelijk zijn;

- het verzenden van informatie aan de leden;

- het bekend maken van informatie over leden of begunstigers en activiteiten van de balletschool na instemming van de ouders/verzorgers en meerderjarige leerlingen, op de eigen website;

- foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de balletschool;

- het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);

- andere activiteiten van intern beheer;

- het behandelen van geschillen;

- het doen uitoefenen van accountantscontrole.

 

Wat betekent dit concreet (Gedragscode):

- Dat gegevens van leerlingen alleen intern worden gebruikt. Twee uitzonderingen zijn:

1: Van leerlingen van Grade 1 tot en met Grade 8 en Repertoire worden naam en geboortedatum gedeeld met de Royal Academy of Dance ten behoeve van de RAD-examens.

2: Van leerlingen Intermediate Foundation tot en met Advanced 2 worden naam, geboortedatum, lengte en adresgegevens gedeeld met de Royal Academy of Dance ten behoeve van het RAD Vocational exam.

- De door de docenten van de balletschool, of door de balletschool aangestelde professionals gemaakte foto’s en filmmateriaal van lessen en voorstellingen mogen worden geplaatst op de website en Facebookpagina van de school.

- Tijdens de openbare lessen mogen ouders/verzorgers niet meer filmen of fotograferen. Aan het eind van de openbare les wordt tijd gereserveerd zodat ouders/verzorgers hun eigen kind kunnen fotograferen.

- Op het inschrijfformulier van de school wordt u gevraagd het vakje aan te vinken met betrekking tot deze Gedragscode. Wanneer u het vakje Gedragscode niet aanvinkt, betekent dit dat uw kind niet mee kan doen aan de voorstellingen van de balletschool. Het geven van voorstellingen en presentaties is onlosmakelijk verbonden met klassiek ballet (uitvoeringskunst). Ouders/verzorgers en leerlingen willen dit soort gelegenheden graag vastleggen als herinnering. Het is dus wenselijk en gebruikelijk dat de balletschool beeldmateriaal van de voorstellingen maakt.

- Bij beëindiging van het lidmaatschap worden alle gegevens van de leerling verwijderd uit het bestand van de balletschool.