Lesgeld

 

Niveau

 

 

Betaling in termijnen
(voor 1/9, 1/11, 1/1, 1/3)

 

Betaling in één keer voor 1/9/2019

 

Pre ballet

 

€ 281
(€ 70,25 per termijn)

 

€ 253

 

Pre primary, Primary

 

€ 329
(€ 82,25 per termijn)

 

€ 296

 

Grade 1, 2, Special Needs Dance Class, Progressing Ballet Technique 

 

€ 384
(€ 96 per termijn)

 

€ 346

 

Grade 3, 4, 5

 

 

€ 400
(€ 100 per termijn)

 

€ 360

 

Grade 6, 7, 8, Klassiek Volwassenen, Repertoire

 

 

€ 468
(€ 117 per termijn)

 

€ 421

 

Intermediate en Advanced

 

 

 

€ 538
(€ 134,50 per termijn)

 

€ 484

 

 

Rekeningnummer Gelderse Balletscholen: NL29 ASNB 0781 2762 76

Het lesgeld is in alle gevallen verschuldigd voor het volle cursusjaar.

Graag de naam en de groep van de leerling vermelden.

 

Het lesgeld kan op twee manieren betaald worden:

- in vier termijnen, namelijk voor 1 september, 1 november, 1 januari en 1 maart van het lopende cursusjaar.

- of in een keer voor 1 september van het lopende cursusjaar: in het tarief is korting verrekend. Bij betaling na 1 september geldt de korting niet; na 1 september geldt het bedrag uit de middelste kolom.

 

-Volgen meerdere gezinsleden of volgt een leerling één of meerdere lessen (op de locatie Ermelo en/of Nunspeet), dan telt u de (termijn)bedragen van de betreffende lessen bij elkaar op. U krijgt 10% korting op het totaalbedrag.  (Voorbeeld: 2 lessen Advanced: (2x € 484) – 10% = € 871,20 bij betaling in 1x voor 1/9/2019.)

- Bij meer dan een maand betalingsachterstand wordt 10% van het verschuldigde bedrag als administratiekosten in rekening gebracht.

- Wanneer niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan wordt de leerling de toegang tot de les ontzegd.

-  Op verzoek kan, in overleg met de school, een andere betalingsregeling opgezet worden.

- Ouders/verzorgers kunnen een aanvraag tot vergoeding van (een deel van) het lesgeld neerleggen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.