Lesgeld

 

Niveau

 

 

Betaling in termijnen
(voor 1/9, 1/11, 1/1, 1/3)

 

Betaling in één keer voor 1/9/2018

 

Pre ballet

 

€ 281
(€ 70,25 per termijn)

 

€ 253

 

Pre primary, Primary

 

€ 329
(€ 82,25 per termijn)

 

€ 296

 

Grade 1, 2, 3, Progressing Ballet Technique of Point class

 

€ 384
(€ 96 per termijn)

 

€ 346

 

Grade 4, 5

 

 

€ 400
(€ 100 per termijn)

 

€ 360

 

Grade 6, 7, 8, Klassiek Volwassenen, Repertoire

 

 

€ 468
(€ 117 per termijn)

 

€ 421

 

Intermediate, Advanced,  Progressing Ballet Technique en Point class

 

 

 

€ 538
(€ 134,50 per termijn)

 

€ 484

 

 

Rekeningnummer Gelderse Balletscholen: NL53ABNA054.13.10.240

Het lesgeld is in alle gevallen verschuldigd voor het volle cursusjaar.

Graag de naam en de groep van de leerling vermelden.

 

Het lesgeld kan op twee manieren betaald worden:

- in vier termijnen, namelijk voor 1 september, 1 november, 1 januari en 1 maart van het lopende cursusjaar.

- of in een keer voor 1 september van het lopende cursusjaar: in het tarief is korting verrekend. Bij betaling na 1 september geldt de korting niet; na 1 september geldt het bedrag uit de middelste kolom.

 

-Volgen meerdere gezinsleden of volgt een leerling één of meerdere lessen (op de locatie Ermelo en/of Nunspeet), dan telt u de (termijn)bedragen van de betreffende lessen bij elkaar op. U krijgt 10% korting op het totaalbedrag.  (Voorbeeld: 2 lessen Advanced Foundation: (2x € 484) – 10% = € 871,20 bij betaling in 1x voor 1/9/2017.)

- Bij meer dan een maand betalingsachterstand wordt 10% van het verschuldigde bedrag als administratiekosten in rekening gebracht.

- Wanneer niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan wordt de leerling de toegang tot de les ontzegd.

-  Op verzoek kan, in overleg met de school, een andere betalingsregeling opgezet worden.

- Ouders/verzorgers kunnen een aanvraag tot vergoeding van (een deel van) het lesgeld neerleggen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.