Lesgeld

 

Niveau

 

 

Betaling in termijnen
(voor 15/9, 15/11, 15/1, 15/3)

 

Betaling in één keer voor 1/9/2017

 

Pre ballet

 

€ 281
(€ 70,25 per termijn)

 

€ 253

 

Pre primary, Primary

 

€ 329
(€ 82,25 per termijn)

 

€ 296

 

Grade 1, 2

 

€ 384
(€ 96 per termijn)

 

€ 346

 

Grade 3, 4, 5, Progressing Ballet Technique 

 

 

€ 400
(€ 100 per termijn)

 

€ 360

 

Grade 6, 7 en 8, Klassiek Volwassenen

 

 

€ 468
(€ 117 per termijn)

 

€ 421

 

Intermediate Foundation, Intermediate, Advanced Foundation, Advanced 1

 

 

€ 538
(€ 134,50 per termijn)

 

€ 484

 

 

Rekeningnummer Gelderse Balletscholen: NL53ABNA054.13.10.240

Het lesgeld is in alle gevallen verschuldigd voor het volle cursusjaar.

Graag de naam en de groep van de leerling vermelden.

 

Het lesgeld kan op twee manieren betaald worden:

- in vier termijnen, namelijk voor 15 september, 15 november, 15 januari en 15 maart van het lopende cursusjaar.

- of in een keer voor 1 september van het lopende cursusjaar: in het tarief is korting verrekend. Bij betaling na 1 september geldt de korting niet; na 1 september geldt het bedrag uit de middelste kolom.

 

- Volgen meerdere gezinsleden één of meerdere lessen (op de locatie Ermelo en/of Nunspeet), dan telt u de (termijn)bedragen van de betreffende lessen bij elkaar op. U krijgt 10% korting op het totaalbedrag. (Voorbeeld: 2 lessen Advanced Foundation: (2x € 484) – 10% = € 871,20 bij betaling in 1x voor 1/9/2017.)

- Bij meer dan een maand betalingsachterstand wordt 10% van het verschuldigde bedrag als administratiekosten in rekening gebracht.

- Wanneer niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan wordt de leerling de toegang tot de les ontzegd.

-  Op verzoek kan, in overleg met de school, een andere betalingsregeling opgezet worden.

- Ouders/verzorgers kunnen een aanvraag tot vergoeding van (een deel van) het lesgeld neerleggen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.