Uitschrijven

Uiterlijk voor 1 juli van het lopende cursusjaar moet de schriftelijke opzegging bij de balletschool binnen zijn. Uitschrijven van leerlingen kan uitsluitend met ingang van het nieuwe cursusjaar. Tussentijds uitschrijven met restitutie van lesgeld kan slechts in uitzonderlijke situaties. Bijvoorbeeld om medische redenen of bij verhuizing naar elders. Voor een minderjarige leerling moet een ouder of verzorger ondertekenen.