Special Needs Dance Class

Dansen is een geschikte ontspannende en inspannende actitviteit waarbij plezier voorop staat. Dansen geeft zelfvertrouwen en kan de motoriek verbeteren. Door nieuwe sociale contacten leren de kinderen goed samen te werken. Bij het bepalen van de inhoud van de lessen zijn de mogelijkheden van de kinderen leidend, waarbij we de kinderen willen stimuleren te ontdekken wat ze allemaal kunnen op dansgebied. Het goed luisteren naar muziek en ontdekken wat je daar allemaal mee kan doen en hoe je erop kan bewegen zijn uiteraard belangrijke lesonderdelen. Ook leren de kinderen danspassen onthouden en werken ze naar een optreden dat om het jaar door de school wordt georganiseerd. Iedereen is welkom, want iedereen kan dansen.